قوانین و سیاست ها

قوانین و سیاست ها

1- خرید کننده موظف میباشد قبل از خرید توضیحات و مشحصات و عکس هر محصول را بررسی نماید.
2-موجودی هر قطعه در سایت مشخص میباشد و همچنین قیمت ها بر اساس تعداد بطور اتوماتیک تغییر میکند.

3-فروشنده موظف میباشد تمام قطعات را به صورت عکس های مربوط به هر کالا ارسال نماید.

4-خرید ها بر اساس قیمت نقد سایت میباشد و در صورتی که خرید غیر نقدی باشد با فروشگاه هماهنگ باید بشود.
5-در صورتی که درگاه بانک غیر فعال شود با فروشگاه جهت پرداخت هماهنگ شود.

6-تمامی قطعات و محصولات تا تسویه کامل در فروشگاه امانت میباشد.